Art Terapiyadan İstifadə Edərək Yeniyetmələrdə Münaqişələrin Həlli

Məqsəd: özünü ifadə etmə və özünü tanıma qabiliyyətinin inkişafı ilə şəxsiyyətin ahəngdarlığı.

Tapşırıqlar:

  1. Daxili münaqişələrin qarşısının alınması.
  2. Özünü ifadə etmə qabiliyyətinin inkişafı.
  3. Yansıtmanın inkişafı.
  4. Təcavüzün məqbul ifadə üsullarına çevrilməsi.

İş vaxtı: 40 dəqiqə.

Resuslar: A3 kağız vərəqləri, rəngli kağız, qayçı, yapışqan, rəngli qələmlər.

İştirakçılar: Yeniyetmələr.

Art terapiya, əsasən vizual və yaradıcı fəaliyyətə, sənətə əsaslanan psixoterapiyanın bir formasıdı.

         Art terapiyanın əsas məqsədi özünü ifadə etmə və özünü tanıma qabiliyyətinin inkişafı ilə şəxsiyyətin inkişafını uyğunlaşdırmaqdır. Rəsm təkcə ünsiyyəti və ifadəni yaxşılaşdırmır, həm də zövq verir, nəzarət və dolğunluq hissini gücləndirir. Qrafik kompozisiyaların yaradılması prossesi zehni narahatlıqların aradan qaldırılmasında da köməkçi ola bilər. Rəsm, təcavüzkar və düşmən hissləri özünü ifadə etməyin daha məqbul üsullarına çevirməyə kömək edir. Duyğularını zəif idarə edən uşaqlar buna görə əvvəllər fərq etmədikləri alternativ strategiyaları kəşf edə bilərlər. Rəsm insanın özü tərəfindən idarə olunur, bu da öz növbəsində özünə hörmətinin adekvatlığına kömək edir. Tamamlanmış iş, prossesin özü kimi uşaqlara fərdi məmnuniyyət və özünə inam üçün bir şərt olmaqla inkişaf və məqsədə çatmaq hissi verir. Proyektiv rəsm həm fərdi formada, həm də qrup işində istifadə edilə bilər. Proyektiv rəsmin əsas məqsədi çətin şifahi problemlər və təcrübələri, yəni uşağın özü bir və ya başqa səbəbə görə səsləndirə bilmədiyi təcrübələri müəyyənləşdirmək və həyata keçirməkdir. Rəsmlər mövzusunu istiqamətləndirməklə, uşağın diqqətini onunla əlaqəli problemlərdən kənarlaşdırmağa nail olmaq mümkündü. Proyektiv rəsm bəzi müəlliflər tərəfindən qrup işlərində köməkçi bir metod kimi qəbul olunur. Rabitə çətinlikləri, emossional problemlər və s. diaqnoz və şərh etməyə imkan verir. Rəsmlərin mövzuları iştirakçılara hiss və düşüncələrini qrafik və ya naxışla ifadə etmək imkan verəcək şəkildə seçilir.  Metod, mövzunun bu və ya digər səbəbdən tanımadığı hisslərlə işləməyinizə imkan verir.

Bu dərsin yetkin yaşlı şagirdlərlə keçirilməsini nəzərə alsaq, bu yaş kateqoriyası ilə işləməkdə art-terapevtik metodlardan istifadəni təcrübədə göstərmək üçün inkişafın aktuallığını qeyd etmək lazımdır.

Daxili-münaqişə fərdin, onun ehtiyyaclarına, maraqlarına, istəklərinə qarşı yönəlmiş yönümlərinin toqquşması. Daxili qarşıdurmaların əsas səbəbləri həll yolunda çətinliklər, qeyri-adekvat imic həddindən artıq iddialar, özünü təsdiqləmək üçün əks istiqamətli motivlərdir.

Daxili qarşıdurma, bir insanın onun üçün əhəmiyyətli psixoloji problem kimi qəbul etdiyi və həll edilməsini tələb edən və onu aradan qaldırmağa yönəldilmiş şüurun daxili işinə səbəb olan ziddiyyətdir.

Daxili qarşıdurmanın müəyyən göstəriciləri var:

-özünə inamın azalması;

-psixoemosional stres.

         Şəxsiyyətlərarası münaqişənin həlli (aradan qaldırılması) şəxsiyyətin daxili aləminin koordinasiyasının bərpası, şüurun birliyinin yaradılması həyat münasibətlərindəki ziddiyyətlərin kəskinliyinin azaldılması, həyatın yeni keyfiyyətinə nail olmaq deməkdir.

Daxili münaqişə problemi, uşaq “ uşaqlıqdan” “yetkinliyə” keçdikdə, yeniyetməlik dövründə aktualdı.

Şübhəsiz ki, hər bir uşaq daxili münaqişə problemi ilə bir başa qarşılaşmır, lakin bu istiqamətdə bu və ya digər fəaliyyətlər üçün həm daxili münaqişənin öyrənilməsi, həm də qarşısının alınması həyata keçirilə bilməz.

  1. Adı, keyfiyyəti

Məqsəd: iştirakçıları tanıtmaq və qrupda maneəsiz atmosfer yaratmaq.

Vaxt: 5 dəqiqə.

Məşğələ: iştirakçıların hər biri öz adını və şəxsi keyfiyyətini adının ilk hərfindən başlayaraq növbə ilə qrupa təqdim edir.

  1. Əhval

Məqsəd: iştirakçılara hisslərini ifadə etmək üçün fürsət vermək.

Vaxt: 10 dəqiqə.

Məşğələ: Qrupa təlimat verilir:

“Əhvalınızı çəkin”. Əlavə olaraq rəngli qələmlərdən istifadə edən bütün iştirakçılar əhvallarını bir kağız üzərində “burada və indi” təsvir edirlər. İştirakçılardan biri pis və ya tutqun əhval-ruhiyyəni təsvir edirsə aparıcı ona yeni əhval-ruhiyyədə bu halı yaxşılaşdıra biləcək bir şey çəkməyi təklif edə bilər.

İştirakçılar tapşırığı tamamladıqda bütün rəsmlər toplanır. Bundan sonra rəsm vərəqləri bir dairədə ötürülür. Şəkili alan ilk iştirakçı onun nəyi sevdiyini ifadə edir və şəkili digərinə ötürür. Müzakirə. Bütün rəsmlərdə ortaq və fərqli olanlar.

  1. Mən və ən sevdiyim heyvan.

Məqsəd: assosativ düşüncə çərçivəsinin aktivləşməsinə və genişlənməsinə tövhə vermək. Vaxt: 10-15 dəqiqə

Təlimin gedişi: Hər bir iştirakçı sevimli heyvanlar haqqında növbə ilə danışır. Daha sonra qrupa təlimat verilir: “Özünüzü sevimli heyvanınızla tanış edin” iştirakçılar seçdiyi sevimli heyvanı obrazlı formada təsvir edir, bundan sonra aparıcı həmin obrazı kağız üzərində təsvir etmək üçün təlimat verir, yəni iştirakçının sevimli heyvanı pişikdirsə özünü pişik obrazında necə olduğunu kağız üzərində təsvir edir.

Rəsmlər hazır olduqda, eyni vaxtda qrupa göstərilir. Qrup rəsmlə bağlı rəyini bildirir, bundan sonra müəllif özüdə fikirlərini bildirir.

  1. Dünyanın yaradılması: Məqsəd: İştirakçıların öz yaradıcılığının açıqlanması. Vaxt: 15-20 dəqiqə. Təlimin gedişi: hər bir iştirakçıya A3 kağızı verilir. Təlimat: Öz dünyanı (qitəni, ölkəni, dövləti) ixtira etmək. Vərəqin sol tərəfində iştirakçılar əlinin konturunu çəkir, rəngli qələm və kağızlardan istifadə etməklə bu dünyanın bayrağını düzəldir.                  Rəsm bitdikdən sonra aşağıdakıları etməlisiniz:

– dünyalarının xarakterik və fərqli xüsusiyyətlərini vurğulamaq;

– bu dünyada kim yaşayır;

– fəaliyyət sahələri;

– idxal və ixrac vasitələri;

– təxmini əhali;

– əhali nə edir ən çox axtarılan peşələr;

–  bu dünya təhdid olunurmu və ya təhdid oluna bilərmi;

– mədəni ənənələr (bayraq, gerb, qaydalar, əfsanələr, bir əcnəbinin bilməli və bu dünyaya görə biləcəyi məlumatlar).

Bundan sonra qurduqları dünyaların təqdimatı olur.

Müzakirə. Məşğələ zamanı nə çətin idi? Nə asan idi?

  1. İstək.

Məqsəd: rəy ötürülməsi, qeyri-adi şəkildə təlim. Vaxt: 10 dəqiqə. Təlimin gedişi: Hər bir iştirakçıya vərəqlər paylanılır və iştirakçılar səsizcə qrupa olan arzularını təsvir edirlər. Təqdimatçının siqnalı ilə hər biri sağdakı (solda) qonşusuna bir şəkil göndərir. Rəsmi alan iştirakçı bunu davam etdirir. Məşq rəsmlər müəlliflərinə dönənə qədər davam edir.

Müzakirə.

Tamamlamaq.

İştirakçılar növbə ilə hansı təəssüratlarla ayrıldıqlarını ifadə edir, qrup hər bir spikerin çıxışını alıqşa dəstəkləyir.

Gülnare İmanova

Psychologist

Site varsayılanı
Site varsayılanı
İmanova Gülnarə Bakı şəhəri 273 saylı orta məktəbin məzunuyam .1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji universitetinin pedaqogika və psixologiya fakültəsinə qəbul olmuşam və 2001- ci ildə bitirmişəm.19 ildir Bakı şəhəri 273 saylı orta məktəbdə psixoloq vəzifəsində çalışıram .Hal-hazırda V.M Bexterev adına Psixonevroloji Araşdırmalar İnstitutunun Klinik Psixologiya ixtisası üzrə təhsil alıram.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popüler Yazılarımız

Yetenekli Çocuklar Bize Resimlerle Ne Anlatır?

Eğitim; Bireyde istendik yönde davranış değişikliği oluşturmaktır. Sanatta eğitim ise; Read’in ifadeleriyle“sanat eğitiminin amacı sanat için eğitim değildir. Çocuklar kendilerini tam olarak...