Farklılaştırma ve Bireyselleştirme Kavramları Arasındaki Fark Nedir?

İlk çıkışında özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitiminde bir yaklaşım olarak ortaya atılan farklılaştırma ve bireyselleştirme kavramları günümüzde artık herkes için uygulanabilirliği tartışılmaktadır. O...

Öğretmen – Veli İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Okullarda öncelikle çerçevesinin çizilmesi, netlik kazandırılması gereken konu öğretmen, veli ilişkisidir. Bu ilişki net bir şekilde tesis edilmeden, başarılı bir eğitim öğretim ortamının oluşturulması...

Ebeveynlerin Karşılaştığı Bazı Problemler Ve Nedenleri

Çocuğumuzu anne-baba olarak en iyi biz tanıyoruz. Elbette sorunlarına da çözüm bulmaya çalışırken en iyi biz çözüm bulabiliriz. Fakat bazen tıkandığımız ve çaresiz kaldığımız...

Eğitimde Beş Felaket

Konumuz eğitimcilerin eğitim faaliyeti dışında hareket etmeleri, mesleklerinin sorumluluklarını yerine getirmemeleridir. Kendileri açısından göz ardı edilen bir durum olsa da, eğitilmesi gereken...

Öğrenci Merkezli Eğitim

Eğitimin temel amacı; bilgili insan, bilginin farkında olan, bilgiye ulaşmanın yollarını bilen, ulaştığı bilgiyi anlamlandırarak öğrenen, öğrenmiş olduğu bilgilerden yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği...

Etkili Öğrenme Ortamı

Öğrenme, bireyin hayatı boyunca devam ettirdiği bir süreçtir. Öğrenme sadece okul içinde, dört duvar arasında değil, hayatın her alanında ve anında olağan bir durumdur.

Ödev Öğrenmeyi Destekler Mi?

Öğrenciye ödev verilmeli mi, verilmemeli mi tartışmalarının yoğun olduğu bu dönemde konu ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Eğitimde Disiplinler Arası İlişkilendirme Neden Olmalıdır?

Eğitimde bir insanı tam anlamıyla yetiştirmeyi amaç ediniriz. Öğrenciye Matematik-Türkçe-İngilizce-Beden Eğitimi-Görsel Sanatlar-Müzik vs. bir sürü ders verilmekte. Bu okulların özellikle özel okulların kendi içerisinde uyguladıkları...

Başlıca Eğitim Modelleri

Eğitim sisteminin kurumsallaşması veya dar kalıplardan kurtarılması aydınların zihnini meşgul etmiş ve buna yönelik fikir(ler) ortaya koymuşlardır. Her biri bir akım oluşturmuş...

Eğitim Metodu Mu, Yoksa Metot Eğitimi Mi?

Eğitim öğretimin kurumsallaştırılması ilk çağlardan beri insanlığın ulaşmaya çalıştığı bir hedef olmuştur. Etkili öğrenme ve öğretme arayışı; ‘kışırda uğraşma öze ulaş’ düşüncesinden yola çıkarak...

En Çok Okunanlar

Duygusal Üstün Zekalı Çocuklara Karşı Nasıl Davranmalıyız?

Duygular, bize evrim sürecinde kendimizi korumamız için geliştirdiğimiz beynimizin önemli bir özelliğidir. Neden mi? Korku, nefret, sevgi, mutluluk gibi birçok duygu ile yaşama tutunup...

Üstün/Özel Yetenekli Çocuk Nasıl Anlaşılır?

Bu konu ile ilgili birçok istek geldiği için öncelik vermeye çalıştım. Öncelikle üstün/özel yeteneklilik olgusunun özel eğitim gereksinimi olan grup içerisinde bir grup olduğunu...

Üstün Zekalı Çocuklar İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Nasıl Hazırlanır?

Özel gereksinimi olan bireyler, normaller den farklı olarak öğrenme davranışları sergileyen, bilişsel, duyuşsal, bedensel, duygusal ve iletişimsel açıdan farklılık gösteren bireylerdir. Özel...

Çocuğuma Zeka Testi Yaptırmalı Mıyım?

Size hemen evet veya hayır diye yanıt vermek isterdim. Öncelikle konuyu ele alalım. Çünkü karar sizin. Zekâ testi nereden çıktı? Alfred Binet...