Okul Öncesi Eğitimde Etkinlikleri Kim Yapar?

Okul öncesi eğitimde yapılan ve çok sık karşılaştığım bir durumu eğitimcilere ve ailelere dile getirmek istiyorum. Okul öncesi dönem çocukları 0-6 yaş arasındadır. Okul öncesi eğitimde, etkinlikler çocuklara yönelik yapılmakta, eğitimcilerin ve ailelerin görevi sadece çocuklara destek olmak, yol göstermektir. Genellikle sanat etkinliklerinin eğitimciler ve aileler tarafından kıyaslanması oldukça tehlikeli bir durumdur. Bu süreçte eğitimciler çocukların kazanması gereken becerileri unutmakta ve etkinliğin estetik boyutuna dikkatlerini vermektedir.

Biz okul öncesi eğitimcileri amacımız çocuklara etkinlik yapmak değil okul öncesi eğitiminde yer alan yıllık plan, aylık plan ve günlük planda hazırlamış olduğumuz hedef/ davranışları – amaç ve kazanımları çocuğa aktarmaktır. İnsan olmanın ilkelerinden söz edip topluma yararlı bir birey olarak çocuklarımızı yetiştirmektedir. Bu noktadan yola çıkarak etkinlikleri öğretmenler plandaki belirledikleri amaçları çocuklara aktarmalı ve çocukların becerilerini gerçekleştirmeleri için onlara uygun ortam, fırsat ve imkân tanımalıdır.

Ailelerin ise okul öncesi eğitimden beklentileri dönem başında konuşularak okul öncesi eğitim hakkında ve çocukların gelişimler, yaş dönemleri, ilgi-ihtiyaçları hakkında bilgi verilmelidir. Eğitimin amacını ailelere iletilmelidir. Ailelerde evde çocuklarının gelişimlerini takip etmeli, okul- aile iş birliği yapılmalıdır.

Biz eğitimcilerin dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise, çocuklar için etkinlik hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz sorununu cevabıdır.

  1. Yapılan etkinlik çocuğun gelişim dönemine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun mu?
  2. Çocuğun becerilerini destekleyen bir etkinlik mi?
  3. İstenilen amaç ve kazanımları çocuğa aktarabiliyor muyuz?
  4. Etkinlik yapılırken basitten- karmaşığa doğru ilkesine uyuyor mu?
  5. Uygun zaman dilimini çocuklara sunuyor muyuz?
  6. Etkinlik içerisinde yanlış anlaşılmaya neden olacak bir unsur var mı?
  7. Çocuğa yeni bir kavram öğretimi veriyor mu?
  8. Etkinlik sonunda değerlendirme yapıp çocukların fikirlerini alıyor muyuz?
  9. Gün içerisinde yapmış olduğumuz etkinlikler bir bütün mü?
  10. Gün içerisinde farklı etkinlik çeşitleri çocuklara sunuluyor mu?

Not: 10. Maddeye özellikle dikkat çekmek istiyorum. Sevgili anne-babalar ve öğretmenler yapılan etkinlikler sadece kâğıt üzerinde olmak zorunda değil. (Bu durum zaten okul öncesi dönem çocuğuna aykırı bir durumdur.) Etkinlikler gün içerisinde hareketli ve dinlendirici olarak ikiye ayrılmalıdır. Yapılan etkinlikler sanat, deney, fen-doğa, matematik, görsel hafıza destekleyici, dil, oyun,  Türkçe etkinliği gibi bir çok etkinlik çocuklara sunulmalıdır. Eğer yapılan etkinlik çocukların ilgi ve dikkatlerini çekmiyorsa okul öncesi eğitimdeki planlamanın esnekliğini tekrar hatırlatmak isterim. Aynı konu üzerinde başka etkinliklere yönelebilirsiniz. Önemli olan ilkelerden biri de çocukların severek ve isteyerek bir öğrenme gerçekleştirmesidir. Eğer çocuk mutlu değilse yapmak için yapmış olacak ve bir öğretim gerçekleşmeyecektir.

Yazıma burada son verirken en güzel okulun çocukların eserlerindeki bireysel farklılıklar olduğunu vurgulamak isterim. Önemli olan öğretimi nasıl gerçekleştirdiğimiz ve çocuklara yönelik yaptığımız tüm öğretim süreçlerinde çocukların aktif bir şekilde rol almış olmasıdır. Aktif olan bir çocuk öğrenir ve mutlu olur.

Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi

Derya ŞAHİN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popüler Yazılarımız

Okul Seçimi ve Değiştirmede Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Okul, çocuğun yetenek gelişiminde önemli unsurlardan biri. Tabi okulu sadece bina olarak ya da popüler ve zengin insanların gittiği yer olarak düşünürseniz, çocuğunuz için...
- Advertisment -