TEVAZU Aile Eğitim Programı

Programın Amaç ve Hedefi:

Üstün zekalı/yetenekli çocukların; zihinsel, psiko-sosyal, duyuşal, psikomotor alanlarda, akranlarından farklı olarak gelişim göstermesi durumu görülmektedir. Gelişim alanlarında farklı hızda görülen bu durum asenkron gelişim olarak da açıklanır. Bu durumun başlı başına üstün zekalı/yetenekli çocuğun hayatında ciddi zorluklar meydana getireceği şüphesizdir. Birçok üstün zekalı/yetenekli çocuğu olan aile bu konuda oldukça muzdarip olup, bu durum çocuğun öğretmenleri, arkadaşları tarafından anlaşılmasını beklemektedir. Üstün zekalı/yetenekli çocuğun bilişsel alandaki gelişimi ve ihtiyacı farklı stratejilerle örneğin; yarışmalar, olimpiyatlar, sınavlar doyurulabilmektedir. Ancak duyuşsal alan dediğimiz bireyin his, duygu gibi durumlarını açıklayan alanda aileler ciddi desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Gelişmiş ülkelerin üstün yetenekli çocukların bu alanındaki gelişime ve problemlerin giderilmesine yönelik eğitimsel çözümleri bulunmaktadır. Örneğin SENG (Social Emotional Needs of Gifted Children); yani Üstün Yetenekli Çocukların Sosyo-Duygusal İhtiyaçları ismiyle ABD’de geliştirilmiş olan bir aile eğitim programıdır. Bu programda üstün yetenekli çocukları sosyo-duygusal problemlerinin ortadan kaldırılmasında ailelerin önemli bir etken ve rolü üstlendikleri düşünülmektedir. Üstün yetenekli çocuklarının yetenek gelişimleri sürecinde yaşayabilecekleri başlıca sosyo-duygusal sorunlar ele alınarak bir program dahilinde ailelere eğitim verilmektedir. Bu sorunlar, beklenmedik başarısızlık ve motivasyon problemleri, mükemmeliyetçilik, depresyon, mutsuzluk, değerler eğitimi, disiplin, arkadaş ve sosyal çevre gibi konulardır. Bu programın uygulanmasında her oturumda grup rehberi ailelerin belirlenen sorunla ilgili deneyim ve bilgilerini paylaşmaları istenir.

Ülkemizde buna benzer eğitim programları ve girişimlerin artması oldukça önemlidir. Tortop (2016) Tecrübe Etkileşimi Vasatında Araştırmalarla Zenginleştirilmiş Uygulamalı (TEVAZU) Üstün Yetenekliler Aile Eğitim Programı’nı Türkiye’de uygulamış ve öne sürmüştür. Bunun gibi üstün zekalı/yetenekli çocukların sosyo-duygusal gelişimlerinde ailelere destek verici uzmanlar eşliğinde yapılacak uygulamalar ve servislere ihtiyaç duyulmaktadır.

Doç.Dr. Hasan Said TORTOP danışmanlığında üstün zekalı/yetenekli çocukların sosyo-duygusal gelişimlerini destekleyici eğitim ve uygulamalar yaparak, yetenek gelişimine yardımcı olacak çözümler öneriyoruz.

TEVAZU Aile Eğitim Programı Nedir? http://dergipark.gov.tr/jgedc/issue/38681/449378 tıklayınız.

Yer ve Tarih: 29 Ekim Koleji Çiğli- İZMİR, 18 Kasım 2018 saat 09:30-17:00

Not: Bu eğitim 16 Kasım 2018 tarihinde katılımcı listesi oluşturulacak ve eğitim 18 Kasım 2018 pazar günü saat 9:30- 17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Katılım ücreti 250 tl olup, anne-baba için tek ücret ödenecektir. 5 kişi ve üstü gruplarda ücret 200 tl kişi başıdır. Kesin kayıt için tıklayınız

Başvuru:https://goo.gl/forms/phqeEHmSSsqffwgd2

http://gencbilgeyayincilik.com/urunler_detay.asp?anaid=6&altid=7&urid=33

Genç Bilge Akademi

www.gencbilgeyayincilik.com

E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com

Tel: 0 530 066 02 76

Doç. Dr. Hasan Said TORTOP Kimdir?

Hasan Said TORTOP, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını bilim eğitimi üzerine yapmıştır. Akademisyenliğe geçişi (2012) öncesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışmıştır. Bunun son üç senesi üstün/özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezlerinde olmuştur.2012 yılında akademisyenliğe Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (Zonguldak) başlamıştır. 2013 yılında Üstün Zekâlılar Eğitimi alanında Türkiye’deki ikinci dergiyi “Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UYAD) kurmuş ve editörlüğünü 2017 yılına kadar yapmıştır. Bunun yanında 2013 yılında Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi (www.jgedc.org) ve Üstün Yetenekli Genç Bilim İnsanları Eğitimi Dergisi (JEGYS) (www.jegys.org) dergilerini kurmuş ve halen editörlüklerini yapmaktadır. Bu dergilerden JEGYS uluslararası bir dergi olup ingilizce olarak yayınlanmaktadır. 2013 tarihinde özel yetenekli çocukların eğitimi için Özel Eğitim Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurmuştur. Bu merkez bünyesinde Türkiye’deki özgün iki programdan biri olan Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı (ÜYÜKEP) Modeli’ni hayata geçirmiştir. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Özel Eğitim Bölümü Öz Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. “Üstün Zekâlılar Eğitimde Farklılaştırılmış Öğretim Müfredat Farklılaştırma Modelleri”, “Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı ÜYÜKEP Modeli” ve “Bilgin ve İlgin Bilimsel Araştırma Projesi Yapıyor” adlı kitapları yayınlanmıştır. Bu zamana kadar 40 a yakın ulusal ve uluslararası makalesi yayınlanmış, 10 a yakın proje yürütücülüğü yapmıştır. Çalışma alanları; üstün/özel yetenekliler eğitimi, farklılaştırılmış öğretim, bilim eğitimi şeklindedir.

Projeler

Zonguldak Jeobilim Okulu – TÜBİTAK Projesi – Yürütücü

Batı Karadeniz Proje Fikrini Arıyor – TÜBİTAK Projesi- Yürütücü

Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar-Proje Danışmanlık Eğitimi- TÜBİTAK Projesi- Yürütücü

Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar – TÜBİTAK Projesi- Yürütücü

Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Fen ve Mühendislik Uygulamaları (STEM) Eğitimi- TÜBİTAK Projesi- Yürütücü

İdari Görevler

Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2012- 2017)

Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölüm Başkanı (2015- 2017)

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı (2017 halen)

Editörlük

Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (Journal of Gifted Education Research) web sitesi: www.uyad.beun.edu.tr – Kurucu ve Editör (2013 – 2017)

www.uyad.beun.edu.tr

Journal for the Education of Gifted Young Scientists.

Web sitesi: www.jegys.org – Kurucu ve Editör (2013- Halen) www.jegys.org

Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi

Web sitesi: www.jgedc.org – Kurucu ve Editör (2014- Halen) www.jgedc.org

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Web sitesi: www.higheredu-sci.beun.edu.tr Yardımcı Editör (2012- 2017)

Ödüller

Bülent Ecevit Üniversite Bilim ve Hizmet Ödülleri (2013). Sosyal Bilimler Alanında En Çok Yayın Yapan Akademisyen Ödülü (ikincilik).

Makaleler

Üstün Yetenekliler Eğitimi 6 Yabancı 24 Ulusal makale

Kitaplar

Üstün yetenekliler üniversite köprüsü eğitim programı ÜYÜKEP Model.

Üstün zekâlılar eğitiminde farklılaştırılmış öğretim müfredat farklılaştırma modelleri

Bilgin ve İlgin Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlıyor

Yaratıcı Anneye Sihirli Notlar

Geleceğin Bilimi Genetik (Tematik Ünite)

Bilişsel Alan Yeteneği Boyama ve Etkinlik Kitabı

Temel Kodlama Becerileri

Eğitimler

11-15 Aralık 2017 MEB Özel Eğitim Genel Müdürlüğü- Özel Yetenekli Öğrenciler Eğitici Eğitimi ve Program Geliştirme Çalıştayı- 130 BİLSEM öğretmenine

Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımı Hazırlama Eğitimi- Değişik Kurumlarda yaklaşık 1000 Öğretmene

www.farklilastirilmisogretim.com

Etimesgut İlçe MEM- Üstün Yetenekliler Eğitimci Eğitimi

STEM Eğitimi

Yetenek Geliştiren Aile Eğitimi

Danışmanlıklar

Türkiye’deki farklı kolejlere

Seminerler

TEVİTÖL –

FMV Işık Okulları

Küçük Prens Okulları

TV Programları

Zonguldak Yerel TV

EGTYayin

ÜLKE TV

E-mail: hasantortop@aydin.edu.tr

Telefon: 0505 3835795

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popüler Yazılarımız

Okul Seçimi ve Değiştirmede Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Okul, çocuğun yetenek gelişiminde önemli unsurlardan biri. Tabi okulu sadece bina olarak ya da popüler ve zengin insanların gittiği yer olarak düşünürseniz, çocuğunuz için...