Üstün Zekalı Çocuğu Yetiştirmek: Güncel Problemler I

Kitap Hakkında

Üstün zekalı çocukların eğitimleri, bir çok ülkede arzu edilen düzeyler ulaşamamıştır. Bunun yanında günümüzün sorunlarına da eski literatür gerekli çözümü üretmemektedir. 10 yıla yakın üstün yetenekliler eğitimi ile hem eğitimci hem akademisyen hem de danışman olarak ilgilenen biri olarak ailelere ve eğitimcilere bu konuda yararlı olabilecek bir çalışmayı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Serinin ilk kitabı olan bu kitap umarım beğenilir ve gerekli faydayı sağlar. Bu kitap, 29 bölümden oluşmaktadır.

Bölüm 1’de öncelikle üstün zekalılar eğitiminde ne anlaşılması gerektiği örneklerle açıklanmıştır.

Bölüm 2’de üstün zekalılar eğitiminde temel kavramlar olan üstün zeka, üstün yetenek ve özel yetenek kavramı anlaşılır bir şekilde sunulmuştur.

Bölüm 3’te üstün zekalı çocuklarda bilhassa okul öncesi dönemde dikkat eğitiminin nasıl yapılması gerektiği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Bölüm 4’de okul seçimi ve değiştirilmesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği açıklanmaktadır. Üstün zekalılar için okul seçimi yapılırken kullanılabilecek bir strateji bu bölümde sunulmuştur.

Bölüm 5’te üstün zekalı çocuklar için mutluluk ne demektir? Bu kavramı nasıl anlamalıyız? Bu konu ile ilgili açıklayıcı örnekler verilmiştir.

Bölüm 6’da ileri düzey öğrenenler kavramı, bu çocukların özellikleri ve nasıl bir eğitime ihtiyaç duydukları hakkında önemli bilgiler sunulmuştur.

Bölüm 7’de üstün zekalı çocuklar homojen bir grup değildir. Bunlar içerisinde duygusal

üstün zekalı çocuklar bulunmaktadır. Bu çocukların özellikleri ve onlara karşı aile

olarak nasıl davranılması gerektiği açıklanmıştır.

 

Bölüm 8’de farklılaştırma ve bireyselleştirme kavramlarının ne olduğu, bu öğretimsel

yaklaşımların nasıl uygulanması gerektiği açıklanmıştır.

 

Bölüm 9’da disiplin gelişimi üstün zekalı çocuklar için oldukça önemlidir. Özdisiplinin

oluşması nasıl mümkündür. Aile olarak nasıl bir yol izlenmelidir. Bu konu açıklanmıştır.

 

Bölüm 10’da üstün zekalı çocuğu olan ailelerin çocuk büyütürken geçirdiği süreçler,

aşama aşama sunulmuştur. Bu aşamalara yönelik ailelere öneriler verilmiştir.

 

Bölüm 11’de günümüzde çocuklarımızda önemli problemlerden biri bilgisayar bağımlılığıdır.

 

Çocuklarımıza dikkat ve zeka gelişimi için bilgisayar yazılımları önerilmektedir.

Acaba bunlar bilgisayar bağımlılığını tetikler mi? Yararlı mıdır? Zaralı mıdır? Sorularına yanıt verilmiştir.

 

Bölüm 12’de üstün zekalı çocuklarda stres neden oluşur. Stresin kaynağı nelerdir?

Diğer çocuklardaki stres ile aynı mıdır? Bu noktada nasıl hareket edilmesi gerektiği ile

ilgili öneriler sunulmuştur.

 

Bölüm 13’te üstün zekalı çocuklar, aynı zamanda özel eğitim gereksinimi olan çocuklardır.

Bu çocukların eğitiminde Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) nasıl hazırlanmalıdır?

Bu soruya yanıt verilmiştir.

 

Bölüm 14’te üstün zekalı çocuklarda davranış değişikliğinde yaklaşımlarımızın üzerine

eleştirel bir bakış açısıyla öneriler sunulmuştur.

 

Bölüm 15’te zeka testinin yapılmasını gerekli olup olmadığı, zeka testlerini neden yaptırmalıyız?

gibi sorulara yanıtlar verilmektedir. Üstün zekalı çocuğu olan ailelerin yaşadığı

süreçler detaylıca açıklanmaktadır. Geçirilen aşamalarda nelere dikkat edilmesi gerektiğine yönelik öneriler sunulmaktadır.

 

Bölüm 16’da şu an popüler olan kodlama ve robotik eğitimi hakkında öneriler sunulmuştur.

 

Bölüm 17’de üstün zekalı çocuğun nasıl belirleneceği ve nasıl anlaşılacağı konusu

üzerinde durulmuştur. Acaba hangi özellikler bize erken işaretleri vermektedir. Nasıl bir davranışta bulunmalıyız? Konularına değinilmiştir.

 

Bölüm 18’de bazı çocukların dikkat ve konsantrasyon becerileri zayıf olabilir. Bu durum üstün zekalı çocuklarda da görülebilir. Bu çocuklar için neler yapılmalıdır_ nasıl bir müdahalede bulunmak uygun olacaktır? Sorularına yanıt verilmiştir.

 

Bölüm 19’da üstün zekalı çocuklar için geliştirilen aile eğitim programlarından seçilmiştir. Bu programlardan biri olan TEVAZU aile eğitim program hakkında bilgi verilmiştir.

 

Bölüm 20’de bir robotik ve kodlama eğitici eğitiminin nasıl olması gerektiği, nelere

dikkat edilmesi gerektiği açıklanmıştır.

 

Bölüm 21’de günümüzde piyasa açılan bir sürü kodlama eğitimi bulunmaktadır. Bu

eğitimlerde ne gibi hataların olduğu açıklanmıştır.

 

Bölüm 22’de farklılaştırmanın neden bir zorunluluk olduğu ve nasıl olması gerektiği

açıklanmıştır.

Bölüm 23’te ailelere yönelik olarak yapılan I. Yetenek Geliştiren Aile çalıştayının nasıl

olduğu açıklanmıştır. Bu çalıştayın genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.

 

Bölüm 24’te günümüzde meşhur olan eğitim yaklaşımlarında STEM’in ne olduğu, nasıl

anlaşıldığı, üstün zekalı çocuk ailesi olarak nasıl yaklaşmamız gerektiği sorusuna yanıtlar verilmiştir.

 

Bölüm 25’te üstün zekalı çocuğumuza olan yaklaşımlarımızda, kendi sorunlu yanlarımızla nasıl yüzleşmemiz gerektiği konusunda ailelere öneriler sunulmuştur.

Bölüm 26’da şu an her yerde atölyeler açılmaktadır. Peki yetenek atölyesi nasıl olmalıdır? Sorusuna yanıt verilmiştir.

 

Bölüm 27’de üstün yetenekli ailesi olmanın ne olduğu, nasıl bir aile figürü üstün zekalı

çocuk için iyi olacağı konusunda çok önemli bilgiler verilmiştir.

 

Bölüm 28’de üstün zekalı çocuklarınız için nasıl bir danışmanlık almanızın doğru olacağı konusunda bilgiler verilmiştir. Her danışmanın üstün zekalı çocuklar için uygun olmayacağı açıklanmıştır.

 

Bu kitabın üstün zekalı çocukları olan aileler için tavsiye edilen ve yarar sağlayan bir

kitap olması temennisi ile. En samimi saygılarımla.

 

Şubat, 2020

Doç.Dr. Hasan Said TORTOP

Üstün/özel Yetenekliler Uzmanı

 

Kitabı edinmek için 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popüler Yazılarımız

Okul Seçimi ve Değiştirmede Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Okul, çocuğun yetenek gelişiminde önemli unsurlardan biri. Tabi okulu sadece bina olarak ya da popüler ve zengin insanların gittiği yer olarak düşünürseniz, çocuğunuz için...