Üstün Zekalı Çocuklar İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Nasıl Hazırlanır?

Özel gereksinimi olan bireyler, normaller den farklı olarak öğrenme davranışları sergileyen, bilişsel, duyuşsal, bedensel, duygusal ve iletişimsel açıdan farklılık gösteren bireylerdir. Özel eğitim gereksinimi olan bireyler deyince hemen aklımıza, zihinsel yetersizliği, öğrenme güçlüğü, duygu-davranış bozukluğu olan bireyler gelmektedir. Ancak üstün zekâlı bireyler de öğrenme biçimleri, gelişimleri, bilişsel, duyuşsal özellikleri nedeniyle özel gereksinimi olan bireyler grubuna girmektedirler.

Özel gereksinimi olan bireylere verilen eğitime ise özel eğitim adı verilir. Özel eğitimin birçok farklı tanımı vardır. Özel eğitim; “Özel gereksinimi olan bireylerin bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bireysel olarak planlanan, sistematik olarak uygulanan ve dikkatli bir biçimde değerlendirilen öğretim hizmetlerinin bütünüdür“, bu tanıma göre üstün zekâlı bireyler de özel gereksinimi olan bireyler olmaları nedeniyle özel eğitim hizmeti almaları gereken grubun içerisinde yer almaktadır (MEB, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2015). En son yapılan yasal düzenleme ile üstün zekâlı öğrencilere (bakanlık özel yetenekli demektedir), destek eğitim odalarında özel eğitim almaları hakları verilmiştir. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde destek eğitim odasının açılması konusunda “üstün yetenekli birey” de eklenmiştir. “Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla destek eğitim odası açılır.”

Fotoğraf – 1 Destek Eğitim Odası

Destek eğitim odalarındaki eğitimler, özel gereksinimi olan bireylere yönelik hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) doğrultusunda yapılır. BEP nedir?, yine bakanlığın ilgili mevzuatı çerçevesinde bakılacak olursa, “Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan bireyselleştirilmiş eğitim programı; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır” şeklinde tanımlanabilir (MEB, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2015).

Üstün/özel yetenekli çocukları için BEP hazırlamasında, diğer özel eğitim gereksinimi olan bireylere bazı farklılıklara göze çarpmaktadır….

Yazının devamını okumak için tıklayınız.

 

Kaynaklar

  • Tortop, H.S. (2018). Üstün zekalılar eğitiminde farklılaştırılmış öğretim müfredat farklılaştırma modelleri. İstanbul: Genç Bilge.
  • Tortop, H.S. (2015b). Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı ÜYÜKEP Modeli. Düzce: Genç Bilge Yayıncılık.
  • MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8.htm

Doç.Dr. Hasan Said Tortop

Üstün/Özel Yetenekliler Uzmanı

Hasan Said TORTOP
Hasan Said TORTOPhttps://yetenekvegitim.com
Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını bilim eğitimi üzerine yapmıştır. Akademisyenliğe geçişi (2012) öncesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışmıştır. Bunun son üç senesi üstün/özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezlerinde olmuştur.2012 yılında akademisyenliğe Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (Zonguldak) başlamıştır. 2013 yılında Üstün Zekâlılar Eğitimi alanında Türkiye’deki ikinci dergiyi “Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UYAD) kurmuş ve editörlüğünü 2017 yılına kadar yapmıştır. Bunun yanında 2013 yılında Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi (dergipark.gov.tr/jgedc) ve Üstün Yetenekli Genç Bilim İnsanları Eğitimi Dergisi (JEGYS) (dergipark.gov.tr/jegys) dergilerini kurmuş ve halen editörlüklerini yapmaktadır. Bu dergilerden JEGYS uluslararası bir dergi olup ingilizce olarak yayınlanmaktadır. 2013 tarihinde özel yetenekli çocukların eğitimi için Özel Eğitim Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurmuştur. Bu merkez bünyesinde Türkiye’deki özgün iki programdan biri olan Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı (ÜYÜKEP) Modeli’ni hayata geçirmiştir. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Özel Eğitim Bölümü Öz Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. “Üstün Zekâlılar Eğitimde Farklılaştırılmış Öğretim Müfredat Farklılaştırma Modelleri”, “Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı ÜYÜKEP Modeli” ve “Bilgin ve İlgin Bilimsel Araştırma Projesi Yapıyor” adlı kitapları yayınlanmıştır. Bu zamana kadar 40 a yakın ulusal ve uluslararası makalesi yayınlanmış, 10 a yakın proje yürütücülüğü yapmıştır. Çalışma alanları; üstün/özel yetenekliler eğitimi, farklılaştırılmış öğretim, bilim eğitimi şeklindedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popüler Yazılarımız

Okul Seçimi ve Değiştirmede Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Okul, çocuğun yetenek gelişiminde önemli unsurlardan biri. Tabi okulu sadece bina olarak ya da popüler ve zengin insanların gittiği yer olarak düşünürseniz, çocuğunuz için...