Üstün Zekalılara/Özel Yeteneklilere Neden Özel Eğitim Gereklidir?

Özel eğitim; genel eğitimden farklı bir eğitim gerektiren bireylerin yeterliliklerine ve gelişim özelliklerine dayalı olarak ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için, özel olarak yetiştirilmiş personel tarafından, özel olarak geliştirilmiş eğitim programları, araç-gereçleri ve yöntemleri ile sürdürülen eğitimdir.

 

Özel eğitim alması  gereken bütün farklı gelişim gösteren çocukların, böyle bir eğitime niçin gereksinimleri olduğunu savunmak oldukça kolaydır. Ancak konuya hakim olan ve olmayan bir çok kişi, olağanüstü  yetenekleri bulunan çocukların niçin özel eğitim konusu olması gerektiğini kolaylıkla benimsememektedir. Bunun doğal sonucu olarak, özel eğitimin diğer dalları olan görme, işitme ve zihin engelliler konusunda önemli adımlar atılıp, sürekli örgün eğitim içine alınmasını sağlanırken; yıllardır üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar  özel eğitimde kapsam dışı tutulmaktadır.

 

Okul programlarının hazırlanışında ortalama yetenek düzeyine öncelik verilmektedir. Ancak öğrenme güç ve yetenekleri yaşıtlarından üstün olan çocuklar bu uygulamalarla zarar görmekte ve bocalamaktadırlar. Düşünelim elimizde 38 numara ve 43 numara ayakkabıya ihtiyacı olan iki birey varken; biz 40 numara ayakkabıyı ikisine de oldurmaya çalışıyoruz. Bu iki bireyin de ihtiyacı karşılanmamış olacak.  Bu durum özel yeteneklilerin arkadaşlarına uyum sağlayabilmek için merak ve ilgisini azaltacaktır.  Bütün bunların sonucu olarak arkadaşlarınca dışlanacak ve yalnız kalacaktır. Üstün yetenekli çocukların özel eğitim almalarının gereği kısaca şöyle açıklanabilir:

Uygarlık düzeyi dediğimiz, insanlığı daha iyiye daha güzele doğru götüren, birikimleri, buluşları ve yaratıları ortaya koyanlar şüphesiz sıradan insanlar olmamasına karşın, bu düzeyi geliştiren ve ileriye götüren, olağanüstü özellikleri bulunan, bu bir avuç özel gereksinimli üstün nitelikli kişilere yönelik önlemler yeterince alınamamıştır.

Özellikle ilköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu orta ve orta çevresinde yetenekleri bulunan çocukların gereksinmelerine göre düzenlenmiştir. Bu durum, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların programa ilgisiz kalmasına, edindikleri bilgi düzeyi, zihinsel düzeyinin çok gerisinde kalmasına sebep olmaktadır. Böylece çocuk, gizilgücünün büyük bir bölümünü öğrenim yerine başka alanlara kaydırabilmektedir. Bu durum birçok çalışma ile kanıtlanmıştır.

 

Zihinsel gelişimi, akranlarına göre, iki zeka yaşı ileride olan bir çocuğa gelişigüzel seçilmiş yüz çocuk arasında bir tane, daha yukarı zihin düzeyi olan örneğin, Einstein düzeyinde bir çocuk için bir milyon çocuk taramak gerekmektedir. Bu nedenle bunlardan bir tanesinin eğitim kapsamı dışında kalması, hem ülke hem de insanlık için büyük bir kayıp olmaktadır.

 

Tüm bu ve benzer nedenler eğitimde özel ilgi ve yaklaşım gerektiren özel hedef gruplarının durumlarının incelenmesini, özel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini ve bu ihtiyaçlara uygun özel düzenlemelerin yapılmasını gerektirmektedir. Diğer bir deyişle eğitimin bütününde özel eğitimin önemi ve gereğini ortaya koymak bir zorunluluktur. Bu nedenle üstün yeteneklilerin eğitiminde özel eğitim uygulamalarına önem ve öncelik verilmesi, bu alandaki hizmetlerin yaygınlaştırılması ve etkili biçimde uygulanması, temel bir eğitim politikası alanıdır. Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların özelliklerinin incelenmesi, niçin özel eğitime gerek duyduklarının anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

 

Gül Nihal SARI

Özel Eğitim Öğretmeni

 

 

gul nihal
gul nihal
Özel Eğitimci / Gül Nihal SARI 1984/Çorum EĞİTİM BİLGİLERİ: LISANS: Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD-2006 YÜKSEK LİSANS: YDÜ Özel Egitim (zihin engelliler/üstün zekalilar egitimi) İŞ DENEYİMİ: 2008 – 2015 yılları arası Sınıf Öğretmenliği yaptım. 2015 – 2018 yılları arasında 540 saatlik Özel Eğitim Kursuyla alan değişikliği yaptım. Alana olan hâkimiyetimi artırmak amacıyla İzmir/Bayraklı/ Rehberlik Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken; T.C. Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile K.K.T.C.’de Özel Eğitim Öğretmeni olarak KKTC Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı'nda göreve devam etmekteyim. PROJE BİLGİLERİ: İzmir'^de “Üstün Zekâlı – Özel Yetenekli Çocukların Eğitim Günleri” olarak; Tanılanmış Üstün Zekalı Çocuklara Yönelik Zenginleştirilmiş ve Farklılaştırılmış Eğitim Günleri Programı koordinatörlüğünü yaptım.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popüler Yazılarımız

Yetenekli Çocuklar Bize Resimlerle Ne Anlatır?

Eğitim; Bireyde istendik yönde davranış değişikliği oluşturmaktır. Sanatta eğitim ise; Read’in ifadeleriyle“sanat eğitiminin amacı sanat için eğitim değildir. Çocuklar kendilerini tam olarak...