Yetenekli Çocuklar Nasıl Davranırlar?

Çocuklarımız dünyaya farklı yetenek ve zeka da gelirler. Birbirlerine çok benzeseler de davranışları, ilgi alanları onları birbirlerinden ayırır. İyi gözlemlenen ve hareketleri, davranışları erken farkedilen çocuklarda başarı grafiği daha ileri seviyeye taşınabiliyor. Küçük yaşlardaki çocukların her hareketini bir ip ucu olarak değerlendirmek gerekiyor. Eğer çocuklarınızda şu farklılıkları gözlemliyorsanız mutlaka değerlendirmeniz gerekiyor.-Beden yapıları (boy ve ağırlık bakımından) ve sağlık durumları bakımından yaşıtlarına oranla daha ileri durumdaysa, enerji düzeyleri yüksekse, hareketlilerse, erken yürüyüp erken konuşmuşsa, bebeklik döneminde daha az uyku gereksinimi duyuyorsa çocuğunuz diğer çocuklardan farklı bir profil çiziyor demektir. Biraz daha  ileri dönemde, İlgilendikleri zaman dikkatlerini yoğunlaştırabilirler. Kullandıkları dil, başlangıçta bile yaşıtlarına göre daha gelişmiştir. Sözcük zenginliği, ifade düzgünlüğü dikkat çeker. Duyu organı bozuklukları, bedensel sakatlık gibi durumlara normal çocuklara göre daha az rastlanır. Hastalıklara karşı daha dayanıklıdırlar. Duyu organları keskin olması nedeniyle bebekliklerinde battaniyelerini üstlerinden atma, giyim eşyalarındaki markalardan, altlarının ıslanmasından rahatsız olma, gürültüye yoğun tepki gibi özellikler gösterebilirler. Duyu organlarının aşırı duyarlıkları tat alma duyularında da görülebilir. Mesela iki değişik fabrikanın ürettiği meyve suyu arasındaki ufak farkı hissedebilirler. Bütün bunlar bedensel özelliklerinde farklılık gösterirken zihinsel özelliklerin dede farklılık görülür. Özellikle biz öğretmenler sınıf ortamında bu özellikleri daha kolay fark edebiliyoruz.  Bu çocukların; diğerlerine göre, Öğrenme hızları yüksek oluyor ve daha çabuk ve kolay öğreniyorlar. Dikkat süreleri daha uzun oluyor ve daha kolay odaklanabiliyorlar. Düşünme becerileri gelişmiş, fikir üretmede daha aktif, kelime hazineleri çok geniş, bildikleri kelimeleri kolaylıkla kullanabiliyorlar. Pek çok işlemi zihinsel olarak kolaylıkla başarabildikleri gibi, genelleme yapmada, ilişkileri görmede, bilgilerin transferinde, mantıki çağrışımlarda daha fazla ileride oluyorlar. Soyut fikirlere karşı ilgileri fazla, hayal güçleri çok kuvvetli, okul çalışmalarında, akademik konularda yaşıtlarından 1-2 yıl ileride olabiliyorlar. Ayrıca;yaş düzeylerinin 1-2 yıl üstündeki kitapları okumaktan hoşlanıyor ve okuduklarını anlıyorlar.Keşfetmekten hoşlanıyor, kalıplardan, sıradanlıktan uzak kalmayı tercih ediyorlar. Orijinal bilgiler, buluşlar, yaklaşımlar ilgilerini çekiyor. Diğer çocukların farkında olmadığı pek çok alanda bilgi sahibi oluyor ve daha fazla araştırıyorlar. Çevrelerinde bulunan her şey onlar için bir araştırma kaynağı haline gelebiliyor. Hafızalarını etkin kullanıyorlar. Fazla çalışmaya gerek duymadan, duyduklarını ve okuduklarını uzun zaman belleklerinde tutabiliyor ve hatırlayabiliyorlar. Meraklıdırlar, çok soru sorarlar ve ilgi alanları geniştir. Zihinlerinde bilgiye karşı bitmeyen bir açlık vardır. Devamlı öğrenmekten sıkılmaz ve yorulmazlar. Çoğunlukla okula başlamadan önce okuma-yazma öğrenirler. Pratik bilgileri çoktur. Hazır cevaptırlar, uyanık ve girişkendirler. Mizah duyguları güçlüdür. Sosyal olarak daha fazla gelişme gösterir. Arkadaşları arasında popülerdirler. Arkadaşlarını kendilerinden yaşça 2-3 yaş ileri olanlardan seçerler. Lider ruhludurlar, başkalarına tabi olmaktan hoşlanmazlar. Okula karşı isteklidirler, ders dışı uğraşılara katılmaktan zevk alırlar. Sosyal uğraşılardan, sportif faaliyetler, şiir, hikâye ve resim alanlarında çalışmaktan hoşlanırlar. Nüktedandırlar, orijinal bağlantılar kurarak, beklenmeyen espriler yapabilirler. Kendilerine ait orijinal ilgileri vardır. İlgi alanlarına çok iyi odaklanıp bu alanlarda da başarı gösterirler. Yeni ve değişik durumlara kolay ve çabuk uyarlar. Değişime açık bir yapıları vardır. Dünya sorunlarına bile ilgilidirler. Çözüm bulmaya yönelirler. Sınıf ortamında farklı çocuklarla karşılaştırma fırsatı olduğundan bu özellikleri taşıyan öğrenciler çok daha kolay ve hızlı farkedilebiliyor.  Aile içinde dikkatli ebevenler, öğrencilerinin gelişimini takip eden ve farkı görebilen öğretmenler doğru iletişimle bu çocukların gelişim süreçlerini daha verimli geçirmelerine neden olabiliyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popüler Yazılarımız

Acaba Üstün Zekalı Çocuklarda Bazı Şeyler Tersine mi Çalışıyor?

Hani Nasrettin hocanın bir fıkrası var ya. Bir çocuğu varmış, ne derse tersini yapıyormuş. Oğlum şunu yap, yapmıyor. Şunu bırak, tutuyor. Nasrettin...

STEM Nedir ? Ne Değildir?